1600-1150 v.C.
Myceense cultuur. De machtscentra van de Achaeïsche Grieken liggen op de Peloponnesos. Rond 1500 v.C. vestigen Achaeërs zich op Samos.

1150-750 v.C.
De Griekse stammen der Ioniërs, Aeoliërs en Doriërs dringen in heel Griekenland door. Samos wordt door Ioniërs gekoloniseerd.

750-490 v.C.
Archaïsche tijd. Ontwikkeling van de Griekse stadstaten. Onder de tiran Polycrates (538-522) beleeft Samos haar bloeitijd, daarna valt het eiland onder de heerschappij van de Perzen.

490-336 v.C.
Klassieke tijd. De Grieken verslaan de Perzen bij Marathon en Plataeae, en eveneens in de zeeslag bij Sálamis, waarbij Samos gedwongen aan de kant van de Perzen vecht. De rest van de Perzische vloot wordt in 479 in de zee-engte tussen Samos en Kaap Mykale vernietigd. Samos wordt weer een vrije eilandstaat.

336-146 v.C.
Hellenistische tijd. Het wereldrijk van Alexander de Grote wordt na de dood van Alexander onder zijn generaals verdeeld.

146 v.C.-395 n.C.
Samos maakt deel uit van de Romeinse provincie Asia.

395-1296
Samos maakt deel uit van het Oost-Romeinse Rijk.

1296-1475
Samos valt eerst onder Venetiaans en dan onder Genuese heerschappij.

1475
De Turken veroveren Samos. De eilandbewoners verlaten het eiland, dat bijna een eeuw lang onbewoond blijft.

1562
Samos wordt vanuit verschillende andere eilanden opnieuw gekoloniseerd.

1821-1929
Griekse vrijheidsstrijd tegen de Turken die met de oprichting van de Nieuw-Griekse staat eindigt.

1832
Samos wordt een Christelijk vorstendom binnen het Osmaanse Rijk.

1912
De Turken worden van Samos verdreven. Op 11 november wordt het eiland deel van Griekenland.

1940
Italië valt Griekenland aan, dat daardoor aan de kant van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog wordt meegetrokken.

1947-1949
De Griekse burgeroorlog slaat ook naar Samos over.

1981
Griekenland wordt lid van de EEG (Europese Unie). Andreas Papandreou, zoon van de vroegere socialistische premier Georgios Papandreou, wordt minister-president.

1996
Kostas Simitis van de sociaal-democratische partij PASOK wordt gekozen tot minister-president van Griekenland.

De 21e eeuw
Op 8 februari 2000 wordt President Stephanopoulos in het parlement herkozen voor een tweede ambtstermijn. De verkiezingsoverwinning van PASOK in datzelfde jaar stelt premier Simitis in staat zijn succesvolle bezuinigingspolitiek voort te zetten. Na goedkeuring neemt Griekenland deel aan de Europese Monetaire Unie. Vanaf 1 januari 2001 treedt Griekenland officieel toe tot de Eurozone.

Nea Dimokratie wordt in 2004 de grootste partij van Griekenland, er komt een eind aan meer dan 10 jaar regering Simitis. Zijn opvolger is Kostas Karamanlis.

In 2005 wordt in het Griekse parlement de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, de 75-jarige politicus Károlos Papúlias tot president gekozen.

Karamanlis biedt in 2007 het vroegtijdige ontslag van zijn regering aan bij President Papoulias. Bij de nieuwe verkiezingen behoudt zijn partij Nea Dimokratia de meerderheid. Karamanlis blijft minister-president.

In 2009 wint PASOK opnieuw de verkiezingen en Georgios Papandreou junior, zoon van Andreas Papandreou, wordt benoemd als premier.
*Nieuw* Check in locaties via Samos Magazine

Samos Magazine on Foursquare6 nieuwe locatie-lijsten!

Like us on Foursquare