Het belangrijkste Heiligdom van het oude Samos
Ηραίον – Heráion – Het Heiligdom van Hera ligt 6 km ten zuidwesten van de oude stad Pythagório bij het plaatsje Iréon. Het is één van de belangrijkste uit de Griekse oudheid en het belangrijkste heiligdom van het oude Samos. Al vanaf de 9e eeuw voor Christus werd op deze bijzondere locatie de godin Hera vereerd; volgens de Griekse overlevering werd zij hier, aan de oevers van de rivier Imvrásos, uit de wortels van een teenwilg, geboren. In de Griekse mythologie is Hera de godin van de vruchtbaarheid, geboorte en het huwelijk; de huwelijkse trouw staat onder haar bescherming. De ‘Heilige Bruiloft’ tussen Hera en haar broer, de oppergod Zeus, vond ook hier in het Heiligdom plaats.

De Tempel van Hera was destijds de grootste
in zijn soort
Tijdens opgravingen die vanaf 1925 door Duitse archeologen werden verricht, werden in de diepste lagen onder de Archaïsche gebouwen, opeenvolgende fases van bewoning ontdekt die teruggaan tot midden 3000 van de vroeg-helladische tijd. Mogelijk tot dit tijdperk behoren de oudste tekenen van verering van een godin van de vruchtbaarheid die wordt geïdentificeerd met Hera. Helaas is het niet mogelijk geweest aan te tonen hoe het Heráion er in die periode uitzag; zeker is wel dat er een simpel stenen altaar was en een eenvoudig bouwsel in de vorm van een tempel, die het zeer eerbiedwaardige houten beeld van de godin beschermde. ‘Onbewerkt stuk hout’ volgens de dichter Callimachus. De Myceense vestiging die verbonden moet zijn met deze fase van het Heráion, is nog niet gelokaliseerd. Echter de vondst van een gebeeldhouwde grafkamer op het op het plein van Myli, geeft aan dat er in deze richting naar de nederzetting moet worden gezocht.

Ongeveer 10 meter hoge zuil
Rond 560 voor Christus, onder het bewind van de tiran Polycrates bereikte de langdurige bouw van de tempel zijn hoogtepunt en moet het monumentale afmetingen gehad hebben. De prachtig gedecoreerde en met schatkamers, beelden en offers omringde tempel van Hera was destijds de grootste tempel van Griekenland. De ‘Heilige Weg’ waarlangs immense standbeelden van jonge mannen en vrouwen stonden, liep van het tegenwoordige Pythagório rechtstreeks langs de kust, en dwars door het landschap, naar de centrale tempel. Deze ‘Heilige Weg’ is nog steeds gedeeltelijk te bewandelen. Tijdens de hoogtijdagen van het Heráion bewoonden zo’n 25.000 mensen het gebied er omheen; nu, zo’n 2.500 jaar later is dat nog maar een tiende deel daarvan. Omstreeks 540 voor Christus werd de tempel verwoest. Polycrates gaf opdracht de tempel te herstellen, Nog altijd bloeit er naast het altaar een schitterende paarse Lykosboommaar na zijn dood kwam het werk stil te liggen; het bouwwerk is nooit voltooid.
Meer dan eens is het terrein in de loop van de eeuwen verwoest en de gebouwen die ooit prachtig waren, zijn nu ernstig vervallen. Nog één zuil van bijna 10 meter hoogte staat overeind en verder zijn er alleen muren en fundamenten bewaard gebleven. Het grootste deel van de oude vondsten, zoals bijvoorbeeld de beeldengroep van Geneleos, Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 8 tot 14his ondergebracht in het Archeologisch Museum van Vathy. Pythagório heeft ook een Archeologisch Museum, hier vindt men de kleinere vondsten. Bij wijze van eerbetoon aan de godin organiseert men in Pythagórion ieder jaar het culturele ‘Heraion Festival’, met veel toneel, muziek en dans.


*Nieuw* Check in locaties via Samos Magazine

Samos Magazine on Foursquare6 nieuwe locatie-lijsten!

Like us on Foursquare