15 Augustus – Maria Hemelvaart

Kimisis tis Theotokou
Kímissis tis Theotókou
Na Pasen is Maria Hemelvaart (Kímissis tis Theotókou) een van de belangrijkste religieuze feesten in Griekenland, en dus ook op Samos. In iedere regio is er wel een plaats waar dit groots gevierd wordt met bijzondere kerkwijdingfeesten. De mooiste vieringen zijn in Karlóvassi, Pythagório en bij de grottenkerk Panagía Makriní in de buurt van Kallithéa. Het klooster Megáli Panagía, vlakbij Koumaradei, is geheel gewijd aan de Tenhemelopneming van Maria.

15 augustus is in de Orthodoxe Kerk de feestdag van de opneming “met lichaam en ziel” van Maria in de hemel. Traditioneel aangeduid met “de Ontslapenis van de Moeder Gods” en in het dagelijks taalgebruik dus ook wel Maria Hemelvaart genoemd.

Panagia
De Heilige Moeder Gods - Panagía
“God zond Maria een Engel om haar te vertellen dat zij over drie dagen het tijdelijke leven voor het eeuwige zou verwisselen. Na dit gehoord te hebben ging Maria direct naar de Olijfberg, waar ze onafgebroken bad. Na God gedankt te hebben, ging ze terug naar huis om haar begrafenis voor te bereiden. Ondertussen werden alle Apostelen in alle uithoeken van de aarde door wolken opgenomen en naar het huis van de Theotokos gebracht. Maria zegende allen en overleed. De Apostelen namen haar lichaam op en brachten het naar haar graf. Een Jood legde uit stoutmoedigheid zijn hand op het bed, maar werd onmiddellijk door een onzichtbare slag gestraft. Hij vroeg vergiffenis en zijn hand werd geheeld. In Gethsemane begroeven ze de Theotokos (moeder van God) met alle eer. Op de 3e dag na de begrafenis, toen ze allen zaten te eten, verscheen de Theotokos in de lucht en zei: “Verheug jullie” tegen hen. Hierdoor wisten ze dat haar lichaam in de Hemel was opgenomen.“

“When the time drew nigh that our Savior was well-pleased to take His Mother to Himself, He declared unto her through an Angel that three days hence, He would translate her from this temporal life to eternity and bliss.

Maria Hemelvaart
Maria Hemelvaart
On hearing this, she went up with haste to the Mount of Olives, where she prayed continuously. Giving thanks to God, she returned to her house and prepared whatever was necessary for her burial. While these things were taking place, clouds caught up the Apostles from the ends of the earth, where each one happened to be preaching, and brought them at once to the house of the Mother of God, who informed them of the cause of their sudden gathering. As a mother, she consoled them in their affliction as was meet, and then raised her hands to Heaven and prayed for the peace of the world. She blessed the Apostles, and, reclining upon her bed with seemliness, gave up her all-holy spirit into the hands of her Son and God.

With reverence and many lights, and chanting burial hymns, the Apostles took up that God-receiving body and brought it to the sepulchre, while the Angels from Heaven chanted with them, and sent forth her who is higher than the Cherubim. But one Jew, moved by malice, audaciously stretched forth his hand upon the bed and immediately received from divine judgment the wages of his audacity. Those daring hands were severed by an invisible blow. But when he repented and asked forgiveness, his hands were restored. When they had reached the place called Gethsemane, they buried there with honor the all-immaculate body of the Theotokos, which was the source of Life. But on the third day after the burial, when they were eating together, and raised up the artos (bread) in Jesus’ Name, as was their custom, the Theotokos appeared in the air, saying “Rejoice” to them. From this they learned concerning the bodily translation of the Theotokos into the Heavens.”


*Nieuw* Check in locaties via Samos Magazine

Samos Magazine on Foursquare6 nieuwe locatie-lijsten!

Like us on Foursquare